Structuur en missie

Artsen Zonder Grenzen, wereldwijd bekend als Médicins Sans Frontières (MSF), is een onafhankelijke en onpartijdige hulporganisatie. Het streeft naar het principe dat iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging, recht heeft op medische hulp. Daarom gaan de vrijwilligers ook vaak naar crisisgebieden zonder hier toestemming voor te vragen van regering of andere partij waar het vervolgens slachtoffers helpt van beide kanten van het conflict. Redenen voor MSF om naar een gebied te gaan zijn (burger)oorlog, epidemieën, natuurrampen of gebrek aan medische hulpmiddelen en dit doen ze volgens een vaste strategie en altijd met de regels vastgelegd in het MSF-Charter in het achterhoofd.

Verkenning van een gebied

Natuurlijk stuurt MSF haar vrijwilligers niet zonder een strategie naar een crisisgebied. Allereerst wordt er een verkenning gedaan door een team dat het gebied bezoekt en vaststelt wat de aard is van de crisis, de veiligheid van de omgeving en het soort hulp dat nodig is aldaar. Dit wordt bijna altijd gedaan met medische hulp in het achterhoofd, maar soms is het ook om gebrek aan gezond water en goede voeding.

Een veldmissie team

Het team dat daarna wordt uitgestuurd wordt geleid door een missiehoofd en bestaat verder uit een klein aantal coördinators. De leidinggevende van de missie krijgt taken opgelegd die te maken hebben met onder andere mediacontact, maar ook contact met andere hulpverlenende organisaties en regeringen. Hierdoor heeft de leidinggevende geen medische achtergrond nodig. Een groot gedeelte van het team houdt zich bezig met medische hulp en bestaat vaak uit dokters, verplegers en artsen. Deze bieden zelf hulp aan, maar werken ook nauw samen met regionale professionals om hen te onderrichten en te trainen. Naast de vrijwilligers met een medische achtergrond gaan er ook logistieke medewerkers mee, ingenieurs, journalisten en andere specialisten afhankelijk van de situatie in het gebied.

Welke medische hulp kan MSF bieden?

MSF is soms de enige hulporganisatie in een bepaald gebied en omdat de komst van de artsen vaak al snel ter plaatse bekend wordt is dit vaak ook geen veilige situatie. Medische hulp bieden kan soms dus erg moeilijk zijn. Een van de belangrijkste onderdelen van de hulp die MSF kan bieden is vaccinatiecampagnes. Ziektes waar wij voor zijn ingeënt steken in veel crisisgebieden hun kop op, zoals de mazelen, tetanus, polio, cholera en difterie. Een vaccinatie kan vooral in vluchtelingenkampen of grote groepen mensen een uitbraak van deze ziekte bij voorbaat al voorkomen. Een ander gedeelte van de medische hulpverlening is het behandelen van aidspatiënten. Hier hoort zowel het testen, als het toedienen van antiretrovirale medicatie en het geven van goede voorlichting omtrent dit onderwerp.

De hulp die geboden wordt, wordt vaak gedaan in samenwerking met een al bestaand medisch centrum. MSF helpt door deze schoner te maken, door medicijnen en medische apparaten aan te bieden en indien nodig een extra centrum op te richten om de stroom van patiënten beter aan te kunnen. Indien het gebied onderhevig is aan oorlog, wordt er een centrum geopend waar operaties veilig kunnen worden uitgevoerd en specialistische centra dienen om beter hulp te bieden in situaties van endemische ziektes. Natuurlijk is het informeren en voorlichten van de inwoners altijd een belangrijk onderdeel van deze missies, zowel als het bieden van psychologische hulp.

De principes van MSF

MSF is een organisatie die is opgericht door twee Franse artsen die naar de burgeroorlog van Nigeria (1967 – 1970) met het Rode Kruis waren afgereisd om de slachtoffers daar met medische hulp bij te staan. Wat ze daar tegenkwamen was uiteraard verschrikkelijk en de twee artsen waren erg geschrokken van de beperkingen die de huidige hulporganisaties tegenkwamen omdat ze niet onafhankelijk konden handelen. Om deze reden richtten ze bij thuiskomst MSF op, een onafhankelijke en onpartijdige hulporganisatie die alle slachtoffers, ongeacht politieke voorkeur, religie, ras en geslacht medische hulp kan bieden. Het MSF-charter laat dan ook principes zien die hier direct uit voortkomen.

De organisatie bepaalt bijvoorbeeld zelf en naar aanleiding van eigen onderzoek of een crisisgebied bezocht moet worden en welke hulp er nodig is. Ook draagt het er zelf zorg voor dat de hulpmiddelen op de juiste plekken terechtkomen. Patiënten genieten waardige en respectvolle verzorging, worden volledig in vertrouwen behandeld en krijgen de best mogelijke medische hulp. Alle slachtoffers kunnen hulp krijgen, want MSF kiest geen kant en grijpt niet in. In sommige gevallen is MSF de enige hulpverlenende organisatie in een bepaald crisisgebied.

De missie van MSF

Het doel van de niet-gouvernementele organisatie is om humanitaire medische hulp te bieden aan slachtoffers van natuurlijke rampen, epidemieën, (burger)oorlog of in gebieden waar geen medische hulp beschikbaar is. In deze gebieden richt MSF medische centra op, geeft het voorlichting aan bestaande medewerkers, bieden ze basiszorg aan en organiseren ze vaccinatiecampagnes. Ook wordt psychologische hulp geboden zowel als het uitvoeren van operaties en het oprichten van voedingscentra. Het verzorgen van goede sanering en ook het reinigen van drinkwater vallen hieronder.

De verschillende soorten hulp

In oorlogsgebieden zijn medische centra vaak schaars en daar is humanitaire en medische hulp essentieel. Daarom biedt MSF daar gezondheidszorg en ondersteuning door middel van het opzetten van operatieruimtes, mentale gezondheidscentra, voedingsprogramma’s, klinieken en het bieden van assistentie met openbare hygiëne. Als ergens een natuurramp heeft plaatsgevonden, gaat MSF naar het gebied met tenten, dekens en kookapparatuur, helpen ze mee een epidemie te voorkomen en worden de slachtoffers geholpen met mentale hulpverlening, operatiemogelijkheden en goede voeding. Is er ergens een risico op een epidemie dan is het zaak hier zo snel mogelijk in te grijpen voordat de ziekte zich verspreidt. In deze gebieden werkt MSF nauw samen met de bestaande medische centra om deze te helpen in vaak onmogelijk drukke tijden. Vaccinaties, behandeling en voorlichting met betrekking tot de ziekte worden ook geboden. En als mensen ergens geen toegang hebben tot gezondheidszorg biedt MSF medische, psychologische en sociale hulp en spreken ze de lokale autoriteiten aan op het probleem.

Contact

Wil je graag contact opnemen met MSF in Nederland? Dan kan dit via verschillende mogelijkheden. Het kantoor is gevestigd op de Plantage Middenlaan 14, 1018 DD Amsterdam, met telefoonnummer 020-5208700. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken. Voor iedereen die de organisatie financieel wil steunen is er een donateurslijn die open is van maandag tot en met zaterdag. Het nummer is 0800-0102.

ˆ Back To Top