Nieuws over Artsen Zonder Grenze

A. MSF’s brief naar de G20

Op 17 mei 2017 heeft de President van de internationale hulporganisatie Médicins Sans Frontières (MSF) Dr Joanne Liu een brief geschreven naar de Ministers van Gezondheidszorg van de G20 landen. Hierin onderstreept ze de barrières aan MSF dagelijks ondervindt wat betreft het leveren van medische hulp aan mensen die dit nodig hebben. Ze vraagt aan de G20 om niet alleen te kijken naar dreigementen door epidemieën en andere medische problemen, maar naar het welzijn van alle zieke en gewonde mensen overal ter wereld. Ze vraagt de G20 drie belangrijke punten te bespreken, namelijk aanvallen op medische centra, de bereidheid op noodgevallen en het reactievermogen en de vorm van tbc die resistent is geworden tegen de standaard medicatie.

De drie aandachtspunten

Dr. Liu vertelt in haar brief over verscheidene medische instanties die worden beroofd, afgebrand en gebombardeerd. Dit kan zijn door één van de partijen in een burgeroorlog, maar ook door de legers van een van de landen die hier probeert vrede te brengen. Hierdoor hebben duizenden burgers en medisch personeel de dood gevonden.

Ze geeft ook aan een tekort te zien aan de bereidbaarheid van verschillende landen om direct te reageren op crisissituaties. Te vaak ziet ze een te trage reactie of geen reactie als bepaalde grote en machtige landen niet in besmettingsgevaar zijn. Daarnaast moet de medicatie die nodig is om een epidemie te bestrijden betaalbaar worden en beter beschikbaar. Als laatste onderstreept ze het dreigement van dat tbc op dit moment vormt. De bacterie is in sommige gevallen resistent tegen de behandeling en hier is nu geen alternatief voor. Ze vraagt de G20 landen nadruk te leggen op het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuw medicijn, voor het beschikbaar stellen van goede apparatuur en inentingen, zodat deze betaalbaar en bereikbaar worden voor iedereen die het nodig heeft.

B. Zorgen ’s nachts om de veiligheid van je kinderen

De 27-jarige Nola Aniba Tito is haar thuisland Zuid-Soedan ontvlucht omdat ze daar niet meer veilig kon leven. Ontvoeringen, verkrachtingen, berovingen, gedwongen huwelijken en extreem geweld kwam ze dagelijks tegen. Toen ze zelf een keer bijna werd beroofd, nam ze haar twee kinderen en de drie kinderen van haar broer mee en vertrok. Zonder bezittingen en met 5 kinderen lukte het haar om een vluchtelingenkamp te bereiken in Uganda.

In het vluchtelingenkamp

In het kamp kregen ze onderdak, maar geen water, geen eten en geen medische zorg. Soms was er voor meer dan een week geen water beschikbaar. Bij een ziekenhuis een groot aantal kilometers verderop kon ze bevallen van haar derde baby. Toen Médicins Sans Frontières (MSF) naar het kamp kwam zag ze meteen een groot verschil. Ze werd door MSF aangenomen als een medische vertaler en kon met dat geld een huis laten bouwen, kleding kopen en voedzaam eten.

Zorgen ’s nachts

Overdag maakt Nola zich weinig zorgen, omdat ze dan met haar werk bezig is, maar elke nacht ligt ze wakker omdat ze bang is voor haar kinderen. Ook in het kamp komt geweld, misbruik en verkrachting helaas maar al te vaak voor en omdat ze aan het hoofd staat van haar familie is ze een makkelijk doelwit. Vragen over de educatie van haar kinderen en de vastigheid van haar baan zorgen nog steeds voor slapeloze nachten.

C. MSF helpt Meningitis C patiënten in Nigeria en Niger

Nigeria en Niger maken deel uit van de zogenaamde ‘Meningitis belt’, een gebied dat strekt van Senegal tot Ethiopië. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) waren er tussen december 2017 en mei 2017 bijna 10.000 vermoedelijke besmettingen die tot meer dan 1100 sterfgevallen hebben geleid in 24 staten van Nigeria alleen.

Wat doet MSF?

Médicins Sans Frontières (MSF) is actief zowel in Nigeria als in Niger en heeft daar samen met de twee Ministeries van Gezondheidszorg tot nu toe 2400 patiënten kunnen behandelen. Daarnaast hebben ze ruim 275.000 mensen kunnen inenten tegen het virus in Nigeria en in Niger meer dan 450.000. Ook brengen ze medicatie en apparatuur naar al bestaande medische centra en helpen ze daar mee de ziekte te bestrijden. Baba Makintu, een ouderling uit Damaturu, kreeg meningitis toen hij 25 was. Hij werd hierdoor tijdelijk blind en heeft er een misvormd been aan overgehouden. Hij vertelt over hoeveel mensen hij kent die aan de ziekte zijn overleden en geeft het belang aan van de vaccinaties om toekomstige besmettingen tegen te gaan.

D. MSF’s manier om invallen van gewapende mannen in Syrië tegen te gaan

Na een inval op 29 april 2017 besloot Médicins Sans Frontières (MSF) acuut om het medisch centrum in Oost Ghouta in Damascus, Syrië te verlaten. Het centrum vormde een middelpunt van een gevecht tussen twee gewapende partijen. Totdat de partijen in kwestie respect kunnen tonen voor gezondheidszorg besloten ze ook niet meer terug te gaan. Nu, in juni 2017 lijken er duidelijke tekenen te zijn die duiden op een andere houding tegenover gezondheidscentra en heeft MSF besloten toch terug te gaan naar Oost Ghouta. Niet zonder een paar regels op te stellen, natuurlijk.

De eisen van MSF

Om te onderstrepen wat MSF precies verwacht van de verschillende partijen in Oost Ghouta, hebben ze een aantal eisen opgesteld die de veiligheid van de patiënten en medewerkers moet waarborgen. Zo mogen er geen wapens binnengebracht worden in de medische centra, moeten patiënten als beschermd en onafhankelijk beschouwd worden en niet als deel uitmakend van het conflict, moet het transporteren van gewonden zonder problemen kunnen plaatsvinden, mogen medische faciliteiten nooit gebruikt worden voor militaire doeleinden en moet evacuatie indien nodig probleemloos kunnen verlopen. Met dit op papier, zal MSF weer terugkeren naar de Oost Ghouta regio van Syrië.

Wat er aan vooraf ging

Op 29 april 2017 vonden er hevige gevechten plaats in de Oost Ghouta regio van Damascus en werd het medisch centrum een doelwit. De vechtende partijen lieten geen respect zien wat betreft de patiënten, de dokters en de faciliteiten. Bepaalde gewonde patiënten werden doelgericht aangevallen en een ambulance werd gestolen. Dit resulteerde tot acute terugtrekking van MSF uit dit gebied.

ˆ Back To Top