De missie tijdens natuurrampen

Artsen Zonder Grenzen, internationaal bekend als Médicins Sans Frontières (MSF), is een onpartijdige en onafhankelijke hulporganisatie. Ze bieden medische bijstand in situaties als epidemieën, (burger)oorlogen of in gebieden waar er geen medische hulp voorhanden is. Ook sturen ze vrijwilligers van over de hele wereld naar regionen waar een natuurramp heeft plaatsgevonden. Vaak vinden ze hier een groot aantal mensen zonder woning, medische centra vernietigd en een regio die volledig is afgesloten van de rest van de wereld. Vooral in armoedige gebieden kan dit voor de populatie desastreuze gevolgen hebben. Medische zorg is hier broodnodig en MSF kan dit bieden zonder afhankelijk te zijn van politieke of religieuze restricties.

Wat is een natuurramp?

Een natuurramp is een natuurlijke nadelige gebeurtenis die plaatsvindt als het gevolg van de natuurkrachten van de aarde. Denk hierbij aan tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami’s en aardbevingen. Als gevolg van een natuurramp kunnen de getroffen slachtoffers gewond raken, overlijden en al hun bezittingen verliezen.

De infrastructuur wordt vaak aanzienlijk aangetast waardoor ziekenhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus buiten werking worden gesteld. Ook bedrijven en andere ondernemingen worden per direct afgesloten en kunnen dus vaak geen zaken meer doen. Hierdoor ontstaat zowel schade aan de economie, aan de dienstverlening en aan eigendommen. Blijft hulp te lang weg, dan breken er ziektes uit, blijven mensen langdurig zonder medische ondersteuning en vallen er als gevolg nog meer doden. MSF doet er alles aan zo snel mogelijk een afdeling op locatie te hebben om verdere schade tot een minimum te beperken.

Steeds meer natuurrampen

Als je het gevoel hebt dat er de laatste tijd meer natuurrampen plaatsvinden dan voorheen, dan heb je gelijk. De laatste twintig jaar hebben meer aardbevingen, hittegolven en stormen plaatsgevonden dan in de jaren daarvoor. Vele wetenschappers, geologen en stormdeskundigen proberen deze rampen zoveel mogelijk te voorspellen en tot op zekere hoogte is dit mogelijk, vooral als het het weer betreft.

Geologische natuurrampen, zoals aardbevinden en vulkaanuitbarstingen zijn echter moeilijk te voorspellen en komen regelmatig als een complete verassing. In de westerse wereld zijn we hier beter op voorbereid door aardbevingsbestendige architectuur en het strategisch plaatsen van schuilkelders. In ontwikkelingslanden en armoedige gebieden is dit echter vaak niet mogelijk en kan een natuurramp ernstige gevolgen hebben. In deze gevallen is snelle actie van hulporganisaties essentieel, springen buren vaak in om elkaar te helpen en komen bekende persoonlijkheden naar voren om mensen aan te manen geld te doneren.

De soorten natuurrampen

De twee grootste soorten natuurrampen zijn geologisch en hydraulisch. Onder geologische natuurrampen worden bijvoorbeeld lawines en aardverschuivingen bedoeld, maar ook aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en verdwijngaten. Het probleem bij deze rampen is dat ze niet te voorspellen zijn en daarom vaak ernstige gevolgen hebben voor de nietsvermoedende bevolking. Hydraulische natuurrampen hebben te maken met water, dus omvatten onder andere tsunami’s, overstromingen en limnische uitbarstingen. Hierdoor worden eigendommen meegesleurd, gebouwen beschadigd en gewassen vernietigd. Als laatste zijn er ook meteorologische natuurrampen, die met het weer te maken hebben, zoals stormen, droogtes, bosbranden en hittegolven.

MSF en natuurrampen

MSF heeft een netwerk van vrijwilligers en voorraden verspreid over de hele wereld. In het geval van een natuurramp kunnen ze dan ook snel ter plekke zijn. Vaak is de eerste noodzaak goed drinkwater, medische zorg en transport en MSF heeft meer dan 40 jaar ervaring in het coördineren van dit soort missies. Hierdoor zijn ze dan ook experts in het snel handelen en sturen hoogopgeleid medisch personeel, logistieke medewerkers en experts met betrekking tot water en sanering naar het getroffen gebied. Hiervoor staan een aantal vrijwilligers op verscheidene locaties ter wereld beschikbaar en het geld dat nodig is wordt voornamelijk door privédonaties verzorgd. Zo is MSF een uiterst onafhankelijke hulporganisatie en kunnen ze snel ter plekke zijn zonder te hoeven lobbyen of instituties om hulp te moeten vragen.

De aardbeving in Haïti, 2010

Voor MSF was de aardbeving van 2010 die Haïti trof de grootste ramp waarvoor ze tot nu toe te hulp zijn geschoten. Tijdens de ramp zijn 220.000 mensen overleden, werd 60 procent van de medische centra vernietigd en werden 1.5 miljoen mensen acuut dakloos. Na de ramp was MSF 10 maanden actief in dit gebied, hebben 350.000 patiënten kunnen helpen en 16.000 operaties kunnen uitvoeren onder andere in een opblaasbaar ziekenhuis.

De bereidheid bij noodgevallen

Er is uitstekende organisatie nodig, wil je als hulporganisatie meteen ter plekke kunnen staan als er een natuurramp heeft plaatsgevonden en deze heeft vooral te maken met een goede voorbereiding. MSF heeft bijvoorbeeld wereldwijd in 60 landen projecten lopen die ervoor zorgen dat er altijd medisch personeel en voorraden beschikbaar zijn. Er staan ‘Emergency Teams’ altijd op standby en er zijn voorraden van hulppakketten die meteen boven een gebied kunnen worden gedropt. Daarom is MSF vaak één van de eerste hulporganisaties ter plaatse en in het geval van de aardbeving in Haïti behandelden ze hun eerste patiënt binnen 3 minuten.

Wat kan jij doen om te helpen?

MSF is een onafhankelijke en onpartijdige hulporganisatie, dus ze zijn sterk afhankelijk van privé donaties. Hierdoor kunnen ze zonder politieke en religieuze achtergrond handelen en dus zo snel mogelijk op locatie zijn. Ook betekent dit dat ze zelf in de handen hebben waar het geld naartoe gaat en waar de hulpmiddelen worden gedropt. Hierdoor weet je zeker dat jouw donatie goed terecht zal komen.

Als jij wilt helpen kun je dit dus het beste doen door donor te worden. MSF vraagt nooit te veel geld en kijkt van te voren goed naar de financiële kant van de missie. Daarom zal je nooit een inzamelingsactie tegenkomen van MSF, tenzij er echt niet genoeg geld beschikbaar is. Door ze financieel te steunen, of door geld over te maken wanneer er een natuurramp heeft plaatsgevonden, kun je MSF helpen met het aanschaffen van hulpmiddelen, voedsel en medicijnen. Kun je er zorg voor dragen dat de organisatie van deze goederen en van het standby personeel zo goed mogelijk gedaan wordt en kun je MSF steunen bij het redden van duizenden levens wereldwijd.

 

ˆ Back To Top