De missie met betrekking tot vluchtelingen

Op dit moment zijn er in de wereld bijna 60 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden. Artsen Zonder Grenzen, internationaal bekend als Médicins Sans Frontières (MSF), is een onafhankelijke en onpartijdige hulporganisatie die deze mensen helpt met alles wat ze nodig hebben waaronder psychologische hulp en voeding.

Vrijwilligers trekken naar vluchtelingenkampen om ziekenhuizen op te zetten, vaccinaties uit te delen, gezond drinkwater en eten aan te leveren en om vrouwen te helpen bij de bevalling. Omdat MSF onpartijdig is, kunnen ze dit doen zonder politieke of religieuze beperkingen en daarom zijn ze vaak als eerste en soms als enige op locatie. Dit heeft ook als gevolg dat ze hevig afhankelijk zijn van privédonaties. Vluchtelingen zijn vandaag de dag nog steeds een probleem en deze tientallen miljoenen mensen hebben hun huis verlaten op zoek naar een beter of veiliger leven.

Wat is een vluchteling?

Een vluchteling is een persoon die geforceerd zijn huis heeft moeten achterlaten om in een ander land een veilig onderkomen te vinden. Vluchtelingen zijn niet in staat naar huis terug te keren, omdat het daar voor hen levensbedreigend is. Totdat ze een officieel onderkomen hebben gevonden in een ander land worden deze mensen ook wel asielzoekers genoemd. De coördinatie van vluchtelingen wordt gedaan door de hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Een korte geschiedenis

Vluchtelingen kunnen gebruik maken van hun recht om in een ander land hulp en bescherming te vragen. Dit is een al eeuwenoud concept dat bekend was bij de Griekse en Romeinse samenlevingen. Het recht werd voor het eerst vastgesteld in een wet in Engeland in 600 na Christus en dit werd door vele landen al snel opgevolgd. Sindsdien hebben we in de geschiedenis bijvoorbeeld Protestantse vluchtelingen gezien, Hugenoten, Pogroms en Russische Joden. Ook tijdens de Balkanoorlog begin 20e eeuw ontvluchtten velen hun woongebied.

Het eerste coördinerende orgaan voor vluchtelingen was de hoge Commissie voor Vluchtelingen in de League of Nations, opgericht in 1921 als gevolg van de Russische Revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog. In 1938 won deze commissie voor de opstelling van het Nansen Paspoort (een reisdocument voor vluchtelingen) de Nobelprijs voor de Vrede. Daarna zag Europa zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als daarna nog vele gebeurtenissen waar vluchtelingen uit voortkwamen en in 1951 werd dit door de Verenigde Naties en vastgelegd in een mandaat. Dit mandaat, verder aangepast in 1967, omschrijft een vluchteling als iemand die achtervolgd wordt op basis van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde groep of politieke overtuigingen en daarom zijn land moet verlaten. Later is hier nog externe agressie, bezetting, buitenlandse dominantie of een gebeurtenis waardoor de openbaarde order aanzienlijk is verward aan toegevoegd.

Vluchtelingen en de internationale wetgeving

Vluchtelingen worden volgens de internationale wetgeving beschermd en de hoge Commissie voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor het organiseren van assistentie (eten, onderdak, medische zorg), dragen er zorg voor dat de vluchtelingen hun recht om asiel te zoeken niet verliezen en behoren ze te beschermen tegen geweld. Als gevolg zouden de vluchtelingen dan een langdurige oplossing moeten krijgen voor hun persoonlijke situatie. Het probleem is echter dat er verschillende beleidsvormen bestaan die dit recht niet honoreren en vluchtelingen simpelweg terug- of verder sturen. MSF is daarom niet alleen actief in het helpen van de vluchtelingen, maar ook bij het bekendmaken en de gewaarwording van dit probleem.

Intern ontheemden en de internationale wetgeving
Het grote probleem met de legale definitie van de Verenigde Naties is dat het vaststelt dat vluchtelingen de grens over moeten zijn getrokken. In het geval van intern ontheemden, mensen die binnen eigen land op de vlucht zijn gegaan, betekent dit dat ze niet als vluchteling worden gezien en dus ook niet van dat recht gebruik kunnen maken. Hierdoor vallen ze nog onder de bescherming van hun eigen regering, terwijl dit vaak de reden is waarom ze op de vlucht zijn gegaan.

Geschat wordt dat er vandaag de dag bijna 40 miljoen intern ontheemden rondlopen die geen protectie genieten en vaak het slachtoffer zijn van geweld. Dit is bijna dubbel het aantal mensen dat wel als vluchteling wordt geclassificeerd. Deze mensen wonen ook vaak in gebieden waar de medische centra zijn opgeheven en waar het te gevaarlijk is voor hulporganisaties om naartoe te trekken.

Dadaab vluchtelingenkamp Kenya

Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld is in Kenya. Dit Dadaab kamp bevat op dit moment bijna een half miljoen vluchtelingen uit Somalië die nergens naartoe kunnen. Vaak verblijven mensen hier voor een lange tijd, waardoor het kamp een thuis wordt. Dit is echter erg gevaarlijk en omdat er zoveel mensen op één plaats wonen vind je hier dus ziektes zoals cholera en de mazelen, zowel als een groot voedseltekort en ondervoeding. MSF heeft in het kamp zowel een onderdak opgezet, als een ziekenhuis en bieden daar constante hulp voor iedereen die het nodig heeft. Ook organiseren ze goede voeding en vaccinaties voor kinderen.

Hoe kun je helpen?

MSF maakt geen verschil tussen intern ontheemden en vluchtelingen en opereren onder het standpunt dat ze iedereen medische hulp willen geven die dit nodig heeft. De onpartijdige houding van de organisatie betekent dat ze zonder restricties naar een gebied kunnen afreizen. Vaak heeft dit als gevolg dat ze de enige hulporganisatie ter plaatse zijn en dat ze onder gevaarlijke en moeilijke omstandigheden moeten werken. Regelmatig worden ziekenhuizen opgeblazen of aangevallen, alleen omdat er zich mensen bevinden die aan een bepaalde kant staan van een burgeroorlog. MSF maakt echter geen onderscheid tussen mensen en behandelt ze ongeacht hun ras, religie, politieke standpunt en geslacht. Dit betekent ook dat ze grotendeels afhankelijk zijn van privé donaties en door donateur te worden kun jij MSF helpen met het redden van levens. Door te doneren geef je ze de kans meer medicatie en vaccinaties aan te schaffen, meer te kunnen helpen in vluchtelingenkampen en de wereld bewust te maken van de omvang van het probleem en het gat in de legale definitie van de Verenigde Naties. Vandaag de dag hebben vluchtelingen onze hulp meer dan ooit nodig, zowel in Europa als op andere continenten.

 

ˆ Back To Top